" /> Sendra shop

Retour adres:   High Tension Leatherwear
                      Govert Flinckstraat 31
                      3817 RW Amersfoort
                      NederlandRegels voor Zichttermijn en retouren:

Niet tevreden? Uw aankoop moet uiterlijk binnen 14 dagen retour. De termijn, van 14 dagen geld vanaf het moment dat de post het pakket heeft afgeleverd tot het moment dat u het retour pakket bij de post aanbied.


Gedurende  14 dagen kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het artikel te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen

Als u niet tevreden bent met uw bestelling kunt u uw bestelling uiterlijk binnen 14 dagen  retourneren.  Het retour zenden is voor uw rekening en verantwoording. Het retourrecht verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 

Om gebruikt te maken van uw retour mogelijkheid verzoeken wij u om het contactformulier in te vullen.

Retourneren: De enige eisen die wij stellen, zijn dat de producten die u retour zendt niet gebruikt zijn en dat de orginele verpakking niet is beschadigd. Door bijvoorbeeld ons adres direct op de schoenendoos te plakken en deze, zonder verder te emballeren, terug te sturen naar ons, houdt in dat wij de schoenendoos niet opnieuw kunnen gebruiken. Zorg dus voor een goede emballage voor u het pakket opstuurt.

Zodra wij uw retourzending hebben onderzocht en goedgekeurd, betalen wij uw geld, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk terug. Eventuele beschadiging van het product of de originele verpakking wordt bij u in rekening gebracht. Wij betalen het aan u verschuldigde bedrag binnen 14 dagen terug.

Vanwege veiligheidsredenen kunnen wij alleen terugbetalen naar het rekeningnummer waarvan de betaling voor de bestelling gedaan is. 

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. 
Retouren mogen niet onder rembours verzonden worden.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Heeft u klachten, laat het ons weten. Bent u tevreden, vertel het verder.
 

Je helpt ons door ons toestemming te geven om data te verzamelen waardoor wij de gebruiksvriendelijkheid van onze software kunnen verbeteren. Tegelijkertijd waarborgen we jouw privacy, want we verzamelen de data uiteraard geheel anoniem.